Ceník

ŘP Skupina B (18 let)

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení:

  • Motorové vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3.500 kg a maximálně 8 místy k sezení kromě místa řidiče, k němu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg dále jízdní soupravy s maximální přípustnou hmotností soupravy do 3.500 kg. Od 19. ledna 2013 lze se skupinou B řídit také vozidla zařazená do skupiny A1 (motocykl do 125 cm3 a do 11 kW) pokud jsou vybavená automatickou převodovkou, a dále od 21. let i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A (tedy nad 15 kW).

SX_CZ_logo_WHITE

 

Cena: 13 500 Kč
Možnosti platby: Hotovost, Převodem na účet, Poukázkami Sodexo

Vrácení řidičského průkazu

Žadatel, který chce absolvovat přezkoušení v autoškole pro vrácení řidičského oprávnění postupuje následujícím způsobem:

Návštěva příslušného obecního úřadu (dle trvalého pobytu), který Vám na počkání vydá Výpis z karty řidiče. (Pozor!! Výpis z bodového registru získaný v rámci systému CzechPoint – pošty atp. nenahrazuje Výpis z karty řidiče!) V případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení.
Návštěva praktického lékaře, který Vám potvrdí potvrzení o zdravotní způsobilosti.
Přihlášení do autoškoly k přezkoušení (vyplněná přihláška + potvrzení o zdravotní způsobilosti + výpis z karty řidiče).

Absolvování přezkoušení – 700,- Kč poplatek MU Tábor. Přezkoušení absolvujete z Pravidel silničního provozu (elektronický test) a praktické jízdy pro každou skupinu, kterou požadujete vrátit. Přezkoušení lze absolvovat až po vypršení trestu.

Dopravní psychotesty lze absolvovat kdykoliv v průběhu výše popsaných úkonů – jsou nutné pro vrácení ŘP, nikoliv pro vykonání přezkoušení.

Cena: Momentálně nedostupné

Kondiční jízdy

Kondiční jízda je praktický výcvik v řízení vozidla pro řidiče, který již má řidičský průkaz. Podle konkrétního požadavku zákazníka můžeme nabídnout individuální schéma výcviku v závislosti na jeho účelu například pro řidiče, kteří:

  • Delší dobu neřídili motorové vozidlo a chtějí znovu získat jistotu za volantem
  • Pravidelně neřídí a chtějí si řidičské dovednosti uchovat se chtějí zdokonalit v řízení
  • Chtějí vyzkoušet určitý typ vozidla, jehož koupi plánují chtějí naučit průjezd konkrétní trasou

Cena: 500 Kč

Referentské školení

Tzv. „referentské školení“ je školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu „Profesního školení“.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Cena: Po domluvě

    Akceptujeme platbu formou splátek.
    Ceník platný od 1.10.2021.

 

Zadejte vase jmeno a emailovou adresu a my vam zasleme jednorazovy kod diky kteremu ziskate slevu na vycvik sk. B.

Submit