Ceník

ŘP Skupina A

Podmínky pro přijetí do kurzu:

 • Věk 24 let, nebo 20 let při držení sk. A2 dva roky
 • Zdravotní a odborná způsobilost.

Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení:

 • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
 • Tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW.
 • Motocyklů zařazených do skupin AM, A1, A2.

Rozsah praktického výcviku:

 • 13 hodin výcviku v řízení vozidla.
 • Rozšíření ze sk A1 -> 7 hodin výcviku v řízení vozidla.
 • Rozšíření ze sk. A2 – pokud vlastním ŘP méně než dva roky -> 7 hodin výcviku v řízení vozidla.
 • Rozšíření ze sk. A2 – pokud vlastním ŘP více než dva roky -> pouze doplňková zkouška.

 

Cena: 13 000 Kč
Možnosti platby: Hotovost, Převodem na účet

ŘP Skupina A2

Podmínky pro přijetí do kurzu:

 • Věk 18 let.
 • Zdravotní a odborná způsobilost.

Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje k řízení:

 • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.
 • Motocyklů zařazených do skupin AM, A1.

Rozsah praktického výcviku:

 • 13 hodin výcviku v řízení vozidla.
 • Rozšíření ze sk. A1 – pokud vlastním ŘP méně než dva roky -> 7 hodin výcviku v řízení vozidla.
 • Rozšíření ze sk. A1 – pokud vlastním ŘP více než dva roky -> pouze doplňková zkouška.

 

Cena: 13 000 Kč
Možnosti platby: Hotovost, Převodem na účet

ŘP Skupina B

Podmínky pro přijetí do kurzu:

 • Věk 18 let.
 • Zdravotní a odborná způsobilost.

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení:

 • Motorové vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3.500 kg a maximálně 8 místy k sezení kromě místa řidiče, k němu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg dále jízdní soupravy s maximální přípustnou hmotností soupravy do 3.500 kg. Od 19. ledna 2013 lze se skupinou B řídit také vozidla zařazená do skupiny A1 (motocykl do 125 cm3 a do 11 kW) pokud jsou vybavená automatickou převodovkou, a dále od 21. let i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A (tedy nad 15 kW).

 

Cena: 18 000 Kč
Možnosti platby: Hotovost, Převodem na účet

Sdružený výcvik A2,A + B

Podmínky pro přijetí do kurzu:

 • Věk 18/24 let.
 • Zdravotní a odborná způsobilost.

 

Cena: 29 000 Kč
Možnosti platby: Hotovost, Převodem na účet

Rozšiřující výcvik

 • A1 -> A2 – 8 000 Kč
 • A1 -> A – 8 000 Kč
 • A2 -> A – 8 000 Kč
 • A1 -> A2/A + B – 22 000 Kč
 • A2 -> A + B – 22 000 Kč
 • Doplňková zkouška sk. A2, A – 4 000 Kč

 

Možnosti platby: Hotovost, Převodem na účet

Vrácení řidičského průkazu

Žadatel, který chce absolvovat přezkoušení v autoškole pro vrácení řidičského oprávnění postupuje následujícím způsobem:

Návštěva příslušného obecního úřadu (dle trvalého pobytu), který Vám na počkání vydá Výpis z karty řidiče. (Pozor!! Výpis z bodového registru získaný v rámci systému CzechPoint – pošty atp. nenahrazuje Výpis z karty řidiče!) V případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení.
Návštěva praktického lékaře, který Vám potvrdí potvrzení o zdravotní způsobilosti.
Přihlášení do autoškoly k přezkoušení (vyplněná přihláška + potvrzení o zdravotní způsobilosti + výpis z karty řidiče).

Absolvování přezkoušení – 700,- Kč poplatek MU Tábor. Přezkoušení absolvujete z Pravidel silničního provozu (elektronický test) a praktické jízdy pro každou skupinu, kterou požadujete vrátit. Přezkoušení lze absolvovat až po vypršení trestu.

Dopravní psychotesty lze absolvovat kdykoliv v průběhu výše popsaných úkonů – jsou nutné pro vrácení ŘP, nikoliv pro vykonání přezkoušení.

Polovina z uvedené ceny bude darována na Dětskou dopravní nadaci.

Cena: 10 000

Kondiční jízdy

Kondiční jízda je praktický výcvik v řízení vozidla pro řidiče, který již má řidičský průkaz. Podle konkrétního požadavku zákazníka můžeme nabídnout individuální schéma výcviku v závislosti na jeho účelu například pro řidiče, kteří:

 • Delší dobu neřídili motorové vozidlo a chtějí znovu získat jistotu za volantem
 • Pravidelně neřídí a chtějí si řidičské dovednosti uchovat se chtějí zdokonalit v řízení
 • Chtějí vyzkoušet určitý typ vozidla, jehož koupi plánují chtějí naučit průjezd konkrétní trasou

Cena: 550 Kč

Referentské školení

Tzv. „referentské školení“ je školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu „Profesního školení“.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Cena: Po domluvě

Správní poplatky MÚ Tábor za zkoušku

 • 1. zkouška -> 700Kč
 • Opakovaná zkouška – test -> 100Kč
 • Opakovaná zkouška – praktická jízda -> 400Kč
  • Akceptujeme platbu formou splátek.
   Ceník platný od 13.8.2023.
   Fixace ceny kurzu je maximálně 12 měsíců od podání Žádosti o přijetí k výuce a výcviku. Pokud bude výuka a výcvik trvat déle jak 12 měsíců (např. z důvodu přerušení kurzu ze strany žadatele, nedostavování se na hodiny výuky a výcviku atp.) je autoškola oprávněna po 12 měsících od podání Žádosti o přijetí k výuce a výcviku doúčtovat žadateli na zbývající část kurzu částku dorovnávající aktuální ceny dle momentálně platného ceníku.

   

  Zadejte vase jmeno a emailovou adresu a my vam zasleme jednorazovy kod diky kteremu ziskate slevu na vycvik sk. B.

  Submit